پروژه های اجرایی محوطه سازی

در این بخش برخی از پروژه های محوطه سازی که توسط ما انجام شده است قابل مشاهده است. در همه این پروژه ها تصاویری از قبل اجرا و همچنین مراحل اجرای پروژه نیز قرار دارد.

 

پروژه باغ آتلیه تهران- بزرگراه شهید بابایی


پروژه باغ رستوران لرد -تهران – شهرک غرب


پروژه باغ ویلا تهران – احمد آباد مستوفی


پروژه باغ ویلا- جاده چالوس- آیگان


پروژه باغ ویلا-دماوند


پروژه باغ ویلا- شمال-چمستان


پروژه باغ ویلاکرج-کردان- (پروژه هنوز در حال اجرا است)


پروژه مسکونی- مهر شهر کرج


پروژه رستوران شهرام- جاده چالوس- (پروژه هنوز در حال اجرا است)

 


پروژه باغ ویلا-کرج – باغستان کوشک

 


پروژه باغ ویلا- چالوس- (پروژه هنوز در حال اجرا است)